Dokumenty i formularze

Wnioski online

Wniosek kredytowy

Kredyty dla osób fizycznych

Wniosek o kredyt gotówkowy
Wniosek o kredyt mieszkaniowy
Wniosek o kredyt hipoteczny
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Wniosek o zwrot kosztów z tytułu przedterminowej spłaty kredytu gotówkowego

Wniosek otwarcie rachunków

Wniosek o otwarcie rachunku
Wniosek o dodatkowe usługi dla rachunków ROR
Wniosek o dodatkowe usługi dla rachunków RB

Karty kredytowe

Wniosek o wydanie karty kredytowej dla klientów indywidualnych
Wniosek o wydanie karty kredytowej dla klientów instytucjonalnych

Udziały członkowskie

Deklaracja udziałów członkowskich - osoba fizyczna
Deklaracja udziałów członkowskich - osoba prawna
Deklaracja kolejnych udziałów - osoba fizyczna
Deklaracja kolejnych udziałów - osoba prawna

Obrót dewizowy

Druk przelewu zagranicznego

Tabele

Tabela oprocentowania depozytów
Tabela oprocentowania kredytów
Tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych.
Tabela opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych.
Informacja dotycząca zmian w Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych.


Informacje

Regulaminy

Regulamin Kredytowania Klientów Instytucjonalnych będących osobami fizycznymi
Regulamin Kredytowania Klientów Instytucjonalnych nie będących osobami fizycznymi
Regulamin Kredytowania Klientów Indywidualnych
Regulamin Kart Kredytowych Klientów Instytucjonalnych
Regulamin Kart Kredytowych Klientów Indywidualnych
Regulamin  kredytów w ROR dla osób fizycznych.
Regulamin kredytów gotówkowych dla osób fizycznych.
Regulamin kredytów hipotecznych dla osób fizycznych.
Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych Klienci indywidualni
Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych Klienci instytucjonalni
Regulamin Korzystania z kart w ramach cyfrowych portfel

Centralna Informacja Bankowa

Centralna informacja o rachunkach uśpionych
Załącznik nr. 8
Załącznik nr. 9

Informacja dla Klientów Banku

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów
Informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Informacja o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art 56 Ustawy Prawo bankowe
Umowy outsourcingu

Oświadczenia FATCA

FATCA klienci indywidualni
FATCA klienci instytucjonalni

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące zapisu na wypadek śmierci

Inne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

Документи та бланки