Dokumenty i formularze

Wnioski online

Wniosek kredytowy

Kredyty dla osób fizycznych

Wniosek o kredyt gotówkowy
Wniosek o kredyt mieszkaniowy
Wniosek o kredyt hipoteczny
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Wniosek o zwrot kosztów z tytułu przedterminowej spłaty kredytu gotówkowego

Wniosek otwarcie rachunków

Wniosek o otwarcie rachunku
Wniosek o dodatkowe usługi dla rachunków ROR
Wniosek o dodatkowe usługi dla rachunków RB

Karty kredytowe

Wniosek o wydanie karty kredytowej dla klientów indywidualnych
Wniosek o wydanie karty kredytowej dla klientów instytucjonalnych

Udziały członkowskie

Deklaracja udziałów członkowskich - osoba fizyczna
Deklaracja udziałów członkowskich - osoba prawna
Deklaracja kolejnych udziałów - osoba fizyczna
Deklaracja kolejnych udziałów - osoba prawna

Obrót dewizowy

Druk przelewu zagranicznego

Tabele

Tabela oprocentowania depozytów
Tabela oprocentowania kredytów
Tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych.
Tabela opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych.
Informacja dotycząca zmian w Tabeli opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych.


Informacje

Regulaminy

Regulamin Kredytowania Klientów Instytucjonalnych
Regulamin Kredytowania Klientów Indywidualnych
Regulamin Kart Kredytowych Klientów Instytucjonalnych
Regulamin Kart Kredytowych Klientów Indywidualnych
Regulamin  kredytów w ROR dla osób fizycznych.
Regulamin kredytów gotówkowych dla osób fizycznych.
Regulamin kredytów hipotecznych dla osób fizycznych.
Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych Klienci indywidualni
Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych Klienci instytucjonalni
Regulamin Korzystania z kart w ramach cyfrowych portfel

Centralna Informacja Bankowa

Centralna informacja o rachunkach uśpionych
Załącznik nr. 8
Załącznik nr. 9

Informacja dla Klientów Banku

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów
Informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Informacja o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art 56 Ustawy Prawo bankowe

Oświadczenia FATCA

FATCA klienci indywidualni
FATCA klienci instytucjonalni

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące zapisu na wypadek śmierci

Inne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.