O Banku

 

Bank Front BankuSpółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju posiada bogatą, ponad 125-letnią tradycję w świadczeniu usług bankowych na terenie województwa śląskiego. Budowane od wielu lat trwałe, partnerskie relacje z Klientami oraz umiejętność adaptacji do szybko zachodzących zmian w bliższym i dalszym otoczeniu Banku oraz wymagań Klientów były podstawą do zdefiniowania misji Banku:

Doświadczenie oraz otwartość na nowe horyzonty i potrzeby Klienta wyznacznikiem bankowości jutra.

Wspieramy Klienta w realizacji celów osobistych i biznesowych oferując w profesjonalny sposób przejrzyste i zrozumiałe usługi. Systematycznie doskonalimy nasze działania, aby jak najlepiej zaspakajać potrzeby Klientów indywidualnych, przedsiębiorców i samorządów. Nowoczesność, efektywność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo środków naszych Klientów to cechy Banku ważne dziś i jutro. Zdefiniowanie misji i wizji Banku stało się kluczowym krokiem w sformułowaniu filarów, na których w głównej mierze opierają się działania Banku. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju działa w ramach zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

  

 facebook    BSJastrzębieTV

 

 Statut Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Struktura Organizacyjna Banku

Informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju stosuje Kodeks Etyki Bankowej.