O Banku

 

Bank Front BankuSpółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju posiada bogatą, 121-letnią tradycję w świadczeniu usług bankowych na terenie województwa śląskiego. Systematycznie zwiększa on swój udział w rynku usług finansowych, przy jednoczesnym zachowaniu samodzielności funkcjonowania. W kraju funkcjonuje aktualnie 561 banków spółdzielczych, wśród których jastrzębski Bank pod względem wielkości sumy bilansowej klasyfikuje się w ścisłej czołówce oraz zajmuje I miejsce w województwie śląskim. Wynik ten jest rezultatem strategicznego zarządzania bankiem i partnerskich relacji z Klientami. To właśnie budowane od lat trwałe relacje z Klientami i mocny związek ze środowiskiem lokalnym były podstawą do zdefiniowania misji Banku, której obcy jest transfer wolnych środków pieniężnych poza obszar działania:

LOKALNY PIENIĄDZ NA ROZWÓJ
LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bank obok działalności komercyjnej w ramach działań statutowych wspiera różne formy aktywności ze swego otoczenia zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Bank aktywnie włącza się w pomoc wielu przedsięwzięć podejmowanych przez lokalną społeczność świadcząc pomoc zarówno finansową, rzeczową jak i organizacyjną. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju działa w ramach zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

 facebook    BSJastrzębieTV
Statut Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Struktura Organizacyjna Banku

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju stosuje Kodeks Etyki Bankowej.

Informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej