O Banku

 

Bank Front BankuSpółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju posiada bogatą, ponad 124-letnią tradycję w świadczeniu usług bankowych na terenie województwa śląskiego. Budowane od lat trwałe relacje z Klientami i mocny związek ze środowiskiem lokalnym były podstawą do zdefiniowania misji Banku, której obcy jest transfer wolnych środków pieniężnych poza obszar działania:

LOKALNY PIENIĄDZ NA ROZWÓJ
LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bank obok działalności komercyjnej w ramach działań statutowych wspiera różne formy aktywności ze swego otoczenia zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Bank aktywnie włącza się w pomoc wielu przedsięwzięć podejmowanych przez lokalną społeczność świadcząc pomoc zarówno finansową, rzeczową jak i organizacyjną. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju działa w ramach zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

  

 facebook    BSJastrzębieTV

 

 Statut Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Struktura Organizacyjna Banku

Informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Certyfikat bezpieczeństwa strony internetowej

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju stosuje Kodeks Etyki Bankowej.