Podpis Elektroniczny

szafir

Dzięki umowie podpisanej między Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. a Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w wybranych placówkach naszego Banku można uzyskać zestaw do składania podpisu elektronicznego SZAFIR.

Zastosowanie:

  • Obowiązkowe rozliczenia z ZUS
  • Deklaracje podatkowe
  • Faktury elektroniczne
  • Przetargi i aukcje elektroniczne
  • Kontakty z administracją publiczną, urzędami
  • Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Przetargi i aukcje elektroniczne
  • E - faktura
  • E - zdrowie

Bezpieczny podpis elektroniczny, zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym, jest równoważny pod względem  skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Zamów e-podpis