Kontakt

Bank Spółdzielczy
w Jastrzębiu Zdroju

NIP: 633-000-48-20
REGON: 000496981

Kod SWIFT Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.: POLUPLPR


Sprawdź stan swojego konta:

BSJastrzebieTV

 • Sekretariat

  • Biuro Obsługi Rady Nadzorczej i Zarządu
   • Sylwia Zawiślak - Moroz
    telefon
    32 476 30 67 wew. 156
  • Doradca Prezesa, Koordynator Spraw Organizacyjnych oraz Obsługi Rady Nadzorczej i Zarządu
   • Barbara Nawrocka
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 185
    e-mail
    sekretariat@bsjastrzebie.pl ; info@bsjastrzebie.pl
 • Lokaty / Rachunki

  • Kierownik ds. Obsługi i Administracji Rachunków Bankowych
   • Karina Brachaczek
    telefon
    32 476 30 67 wew. 140
  • Główny Specjalista ds. Obsługi i Współpracy z JST
   • Dorota Piekarska
    telefon
    32 476 30 67 wew. 111
  • Rachunki bieżące i lokaty
   • Anna Sitek
    telefon
    32 476 30 67 wew. 117
   • Katarzyna Hibner
    telefon
    32 476 30 67 wew.151
   • Edyta Starzyńska
    telefon
    32 476 30 67 wew. 135
 • Obsługa i doradztwo klientów kredytowych

  • Kierownik zespołów ds. obsługi i doradztwa klientów kredytowych
   • Renata Bielecka
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 139
  • Kierownik Zespołu ds. Obsługi Kredytów dla Osób Prywatnych
   • Małgorzata Nawrat
    telefon
    32/ 476 30 67 wew.193
  • Kredyty Konsumpcyjne
   telefon
   32 476 30 67 wew 134, 176
   • Anna Oślizło
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 134, lub 516 200 945
    e-mail
    a.oslizlo@bsjastrzebie.pl
   • Bartosz Kiełkowski
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 176, lub 516 200 945
    e-mail
    b.kielkowski@bsjastrzebie.pl
  • Zespół ds. obsługi i doradztwa klientów kredytowych
   telefon
   32 476 30 67 wew. 124, 177
   • Zbigniew Olszewski
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 171, kom. 506 547 218
    e-mail
    z.olszewski@bsjastrzebie.pl
   • Damian Szymanek
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 124 lub 506 547 291
    e-mail
    d.szymanek@bsjastrzebie.pl
   • Bogusława Bieniek
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 177, lub 506 547 258
    e-mail
    b.bieniek@bsjastrzebie.pl
   • Jakub Stefański
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 124, lub 668 040 124
    e-mail
    j.stefanski@bsjastrzebie.pl
  • Centrum Kredytowe
   telefon
   32 475 19 47
 • Windykacja

  • Kierownik ds. Windykacji
   • Grzegorz Borowski
    telefon
    32 476 30 67 wew. 160
    e-mail
    g.borowski@bsjastrzebie.pl
  • Specjaliści ds. windykacji
   • Rafał Chrzanowski
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 125
    e-mail
    r.chrzanowski@bsjastrzebie.pl
   • Tadeusz Płużek
    telefon
    32 476 30 67 wew. 179
    e-mail
    t.pluzek@bsjastrzebie.pl
   • Izabela Sagan
    telefon
    32 476 30 67 wew. 125
    e-mail
    i.sagan@bsjastrzebie.pl
   • Marcin Podlasin
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 144
    e-mail
    m.podlasin@bsjastrzebie.pl
   • Krzysztof Michaluk
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 125, lub 668 040 103
   • Józef Strawiak
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 125, lub 728 428 815
 • Informatycy

  • Główny Specjalista ds. Strategii IT oraz Administracji Bezpieczeństwem Informatycznym
   • Damian Nawrocki
    telefon
    32 476 30 67 wew. 161
  • Kierownik Zespołu Wsparcia Informatycznego
   • Błażej Cieślik
    telefon
    32 476 30 67 wew. 100
  • Zespół Specjalistów ds. Wsparcia Informatycznego
   • Marek Piechoczek
    telefon
    32 476 30 67 wew. 162
   • Piotr Brzuszkiewicz
    telefon
    32 476 30 67 wew. 115
   • Łukasz Borecki
    telefon
    32 476 30 67 wew. 157
  • Programista aplikacji internetowych wspierających procesy sprzedaży
   • Mateusz Matuszczyk
    telefon
    32 476 30 67 wew. 175
 • Pozostałe

  • Public Relations
   • Kinga Koprjaniuk
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 118
   • Grzegorz Ciepał
    telefon
    32 476 30 67 wew. 118
  • Kadry
   telefon
   32 476 30 67 wew. 120
   • Katarzyna Stawicka
   • Justyna Zając
  • Kasy
   telefon
   32 476 30 67 wew. 137
  • Kierownik Oddziałów i Punktów Kasowych / obszar A
   • Ewa Frajhofer
    telefon
    32 476 30 67 wew. 164
  • Kierownik Oddziałów i Punktów Kasowych / obszar B
   • Joanna Koszany
    telefon
    32 476 30 67 wew. 132
  • Monitoring Sytuacji Ekonomiczno-Finansowej MSP
   telefon
   32 476 30 67 wew. 141
   • Marta Toman
   • Jolanta Mildner
   • Milena Reymann
  • Główna Księgowa
   • Arleta Hałaczkiewicz
    telefon
    32 476 30 67 wew. 195
  • Specjalista ds. Ochrony Technicznej, oraz Koordynacji Funkcjonowania Zaplecza Gospodarczego
   • Maciej Leszczyński
    telefon
    32 476 30 67 wew. 119
  • Księgowość
   telefon
   32 476 30 67 wew. 122
  • Specjalista ds. Kontroli Transakcji Finansowych, Sądowych i Administracyjnych, Zajęć Rachunków Bankowych
   • Agnieszka Tymich
    telefon
    32 476 30 67 wew. 121