Formularz Kredytowy Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Formularz kredytowy to szybki i wygodny sposób, aby w 6 prostych krokach rozpocząć procedurę kredytową - bez wychodzenia z domu.
Dane naszych klientów są dokładnie chronione. W formularzu znalazły się dodatkowe pytania, które pozwolą nam jeszcze dokładniej i bezpieczniej przeprowadzić weryfikację danych. Dokładamy wszelkich starań by proces był szybki, komfortowy i pozbawiony ryzyka.


 1. Bank Przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju znajdują się na stronie internetowej w zakładce „RODO” (adres www: www.bsjastrzebie.pl/rodo).
 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu umożliwiającym skontaktowanie się ze mną przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon) w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku kredytowego on-line.
 3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu umożliwiającym skontaktowanie się ze mną przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku kredytowego on-line.
Zapoznałem/am się z warunkami, wyrażam zgodę i chcę rozpocząć

Krok 1 z 6 Oczekiwania kredytowe

Nie toczy się postępowanie egzekucyjne
Toczy się postępowanie egzekucyjne
miesięcy
Inny:
W ratach równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) płatnych wdniu miesiąca.
Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową jest obligatoryjny.

Proszę podać dane: Dodaj kolejne zabezpieczenie
Hipoteka na nieruchomości oznaczonej KW nrprow. przez SR Dodaj kolejne zabezpieczenie
Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej.

Krok 2 z 6 Dane osobowe

Wnioskodawca I

Numer i seria dowodu osobistego:Data ważności dowodu osobistego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria dowodu tymczasowego:Data ważności dowodu tymczasowego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
  
Inne:
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II / Współmałżonek

Numer i seria dowodu osobistego:Data ważności dowodu osobistego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria dowodu tymczasowego:Data ważności dowodu tymczasowego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
  
Inne:
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):
Poręczyciel

Poręczyciel

Numer i seria dowodu osobistego:Data ważności dowodu osobistego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria dowodu tymczasowego:Data ważności dowodu tymczasowego:

Organ wydający dokument:
Numer i seria paszportu:
Numer i seria karty pobytu:
Inny dokument tożsamości:
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Adres do korespondencji
  
Inne:
Numer telefonu stacjonarnego:
Numer telefonu komórkowego:
Inny (emeryt/rencista):

Krok 3 z 6 Zatrudnienie i dochody

Wnioskodawca I

Inne:
zł, w skład którego wchodzą:
1.)
w kwocieDodaj następny
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II

Inne:
zł, w tym:
1.)
w kwocieDodaj następny
TakNie
Poręczyciel

Wnioskodawca II

Inne:
zł, w tym:
1.)
w kwocieDodaj następny

Krok 4 z 6 Wydatki i zobowiązania

Wnioskodawca I
Wnioskodawca II
Poręczyciel
Dodaj następne
Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym Banku:NieTakNieTakNieTak
Wnioskodawca I: Wnioskowana kwotaw walucie
Wnioskodawca II: Wnioskowana kwotaw walucie
Poręczyciel: Wnioskowana kwotaw walucie

Krok 5 z 6 Informacje dodatkowe

Wnioskodawca I

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Wskazana w statusie mieszkaniowymGruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Nr KW:
Inna (opis + nr. KW):
Lokalizacja nieruchomości:
Drugi wnioskodawca / Współmałżonek

Wnioskodawca II / Współmałżonek

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Wskazana w statusie mieszkaniowymGruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Nr KW:
Inna (opis + nr. KW):
Lokalizacja nieruchomości:
Poręczyciel

Poręczyciel

Właściciel/Współwłaściciel domuWłaściciel/Współwłaściciel mieszkaniaPosiadacz spółdzielczego prawa do lokaluNajemca
Mieszkanie Skarbu PaństwaMieszkanie społeczno-czynszowe TBSZamieszkiwanie z rodziacmi/dziećmiInny
o powierzchnim2
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Marka:Rocznik:
Wskazana w statusie mieszkaniowymGruntowaBudynkowaLokalowa
LeśnaKomercyjnaInna
Nie posiadam
Nr KW:
Inna (opis + nr. KW):
Lokalizacja nieruchomości:

Krok 6 z 6 Klauzule informacyjne, klauzule zgód i potwierdzenie wniosku

Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Pobierz dokument PDFPobierzKlauzulę informacyjną

Klauzula zgód

 1. Wyrażam zgodę na:
  1. przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój (zwany dalej „Bankiem”) w celach produktów i usług Banku (podstawa art. 6. ust. 1 lit. a) RODO):
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  2. wykorzystanie podanych danych teleadresowych w celu marketingu bezpośredniego Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój (zwanego dalej „Bankiem”) przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez Bank, w tym także po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907, z późn. zm):
   1. za pośrednictwem telefonu:
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   2. za pośrednictwem sms:
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  3. przesyłanie przez Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój informacji handlowej oraz informacji dotyczących zmian regulaminowych w Banku lub zmian w taryfie opłat i prowizji za czynności handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1219, z późn. zm.) na adres mailowy.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  4. na telefoniczne udostępnianie danych dotyczących stanu kredytu przez pracowników Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w tym również informacji w zakresie podjętej decyzji kredytowej dotyczącej niniejszego wniosku kredytowego, wszystkim osobom, które zwrócą się do Banku podając hasło:
 2. Wyrażam zgodę na:
  [UWAGA: Poniższe zgody dotyczą wyłącznie sytuacji wnioskowania o usługę lub produkt o charakterze kredytowym. Wyrażenie przez Panią/Pana zgód o jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.]
  1. na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój do wystąpienia z wnioskiem do Krajowego Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. (BIG) z siedzibą we Wrocławiu oraz/lub do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  2. podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018, poz. 470, z późn. zm.) upoważniam Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. 1 Maja 10, 44-330 Jastrzębie Zdrój do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
   Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 10 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia tych zobowiązań:
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
 4. Oświadczam, że z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Wybierz placówkę, która ma zająć się Twoją sprawą

Potwierdź zabezpieczenie antyspamowe