Zgubiłem kartę

W wypadku utraty karty Visa lub MasterCard ( zagubienia lub kradzieży)  należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt.  Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828), system działa każdego dnia 24h/dobę, opłata zgodna z tabelą opłat operatora telekomunikacyjnego,
  • telefonicznie, dzwoniąc na Contact Center Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub 801 321 456)- całodobowo,
  • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
  • poprzez dostęp do portalu www.kartosfera.pl,
  • system zastrzegania kart Związku Banków Polskich pod adresem zastrzegam.pl

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

W miejsce karty utraconej i zastrzeżonej Bank, na wniosek Posiadacza karty, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i numerem PIN.