Zarząd i Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Marian Jarosz

Zastępca Przewodniczącego
Jacek Jeleń

Członek Prezydium
Tadeusz Sławik

Sekretarz
Halina Krajewska

Członkowie Rady Nadzorczej
Roman Jakubowski
Zbigniew Klimek
Roman Żbel

 

Komitet Audytu

Przewodniczący Komitetu Audytu
Roman Jakubowski

Członkowie Komitetu Audytu
Jacek Jeleń
Tadeusz Sławik

Zarząd Banku

p.o. Prezes Zarządu
Izabela Ochojska

Wiceprezes Zarządu ds. Windykacji i Restrukturyzacji
Gabriela Bury

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo - Księgowych
Natasza Kiwic

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Krzysztof Rodziewicz