Zarząd i Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady
Marian Jarosz

Zastępca Przewodniczącego
Jacek Jeleń

Sekretarz
Dorota Piekarska

Członek Prezydium
Tadeusz Sławik

Członkowie Rady Nadzorczej
Roman Jakubowski
Zbigniew Klimek
Roman Żbel
Halina Krajewska

Zarząd Banku

p.o. Prezes Zarządu
Izabela Ochojska

Wiceprezes Zarządu ds. Windykacji i Restrukturyzacji
Gabriela Bury

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo - Księgowych
Natasza Kiwic

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Krzysztof Rodziewicz