Strategia działania Banku

Zdefiniowana misja Banku:

 „Doświadczenie oraz otwartość na nowe horyzonty i potrzeby Klienta
wyznacznikiem bankowości jutra.”

nawiązuje do budowanych od wielu lat trwałych, partnerskich relacji z Klientami, wskazuje również jak istotna w działaniu Banku jest umiejętność adaptacji do szybko zachodzących zmian w bliższym i dalszym otoczeniu Banku oraz do wymagań Klientów. Strategia Banku jako instytucji zaufania publicznego została oparta na tych założeniach. Bank w swych działaniach nakierowany jest na współpracę z Klientem, opartą na wieloletnim doświadczeniu przy jednoczesnym obserwowaniu nowych rozwiązań systemowych, technologicznych na rynku finansowym i efektywnym ich wdrażaniu.

 

Strategia działania Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na lata 2021-2024 - konspekt