SOZ - System Ochrony Zrzeszenia

System Ochrony Zrzeszenia BPS - dodatkowe bezpieczeństwo środków w naszym Banku.

Podstawowe pytania i odpowiedzi.

SOZ logo

Czym jest IPS?

System Ochrony Instytucjonalnej (z ang. IPS - Institutional Protection Scheme) jest nowoczesnym sposobem ochrony płynności finansowej i wypłacalności banków (spółdzielczych), które są członkami tego Systemu. Zatem IPS stanowi w praktyce dodatkową ochronę pieniędzy Klientów banków – uczestników tego Systemu.  

Co w praktyce oznacza, że Bank jest uczestnikiem IPS?

  • Środki pieniężne zebrane przez IPS na mechanizmy zabezpieczające i płynnościowe stabilizują w całości działalność Banku – uczestnika IPS.
  • Pełne bezpieczeństwo Banku – uczestnika IPS, oznacza w praktyce 100% ochronę pieniędzy ulokowanych przez Klientów Banku.
  • Zabezpieczenie Banku poprzez IPS, finalnie, obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), jest jedną z dwóch form ochrony lokat (pieniędzy) Klientów.
  • Każdy Bank – uczestnik IPS jest dodatkowo, w sposób ciągły, kontrolowany pod kątem bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania.

Czy każdy bank spółdzielczy może zostać uczestnikiem IPS?

Nie.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do SOZ BPS (IPS) jest wypełnienie rygorystycznych kryteriów stabilności i bezpieczeństwa przez Bank, który zgłasza wolę przystąpienia do Systemu. Kryteria te zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego, stąd też, SOZ BPS należy postrzegać jako grupę najlepszych i najbardziej bezpiecznych banków,które w sposób ciągły poddawane są dodatkowej kontroli w zakresie stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania. Obecnie, 301 banków (na 550 wszystkich banków spółdzielczych) tworzy SOZ BPS, w tym Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, oraz bank zrzeszający (BPS SA). 

Czy IPS jest rozwiązaniem zamiennym wobec BFG?

Nie.

IPS jest komplementarnym systemem bezpieczeństwa finansowego wobec BFG. Każdy Bank działający w Polsce posiada gwarancje BFG, jednak tylko Banki – uczestnicy IPS posiadają ochronę BFG oraz IPS.  Oznacza to, że pieniądze klientów zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju są chronione przez BFG oraz IPS.

Czy IPS to wyłącznie polskie rozwiązanie?

Nie. Systemy Ochrony Instytucjonalnej (IPS-y), oprócz Polski, funkcjonują także od wielu lat w Europie Zachodniej. IPS-y z powodzeniem gwarantują bezpieczeństwo tamtejszych banków spółdzielczych oraz ich klientów i sprawdziły się w praktyce.

Czy uczestnictwo w IPS jest „darmowe”?

Nie. Banki spółdzielcze – uczestnicy IPS stworzyły fundusze pomocowe (3,85 mld zł) z własnych środków oraz ponoszą cykliczne opłaty na funkcjonowanie tego Systemu. W dużym uproszczeniu, zasady ponoszenia opłat na rzecz IPS można przyrównać do tych ponoszonych przez banki na rzecz BFG.

Od kiedy nasz Bank jest członkiem IPS?

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju należy do SOZ BPS od 7 grudnia 2018 r.
Dodatkowe informacje na temat SOZ BPS dostępne są pod adresem: http://www.sozbps.pl/o-nas