SMS Bank

System SMS Bank jest zaliczany do systemów bankowości elektronicznej i ułatwia zarządzanie własnymi środkami na rachunku bankowym.

Korzyści:

 • Szybka informacja o stanie konta - niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM oraz modelu aparatu komórowego.
 • Łatwy dostęp do informacji o zmianie salda na rachunku, zrealizowaniu przelewu, logowaniu do systemu CUI.

 Opłaty i prowizje SMS Bank:

 • Udostępnienie usługi - brak opłat;
 • Automatyczne powiadomienie o saldzie rachunku:
  * po każdej zmianie salda - 10,00 zł miesięcznie
  * codziennie - 10,00 zł miesięcznie
  *raz w tygodniu - bezpłatnie 
 • Koszt SMS-a - zgodnie z cennikiem operatora, z którego usług korzysta Klient;
 • Koszt przelewu - zgodnie z tabelą opłat i prowizji dołączoną do rachunku Klienta.

Złóż wniosek ONLINE