Szwarno Lokata

szwarno 2,5

Okres deponowania                  

Oprocentowanie 
w 1 miesiącu 0,80%
w 2 miesiącu 1,00%
w 3 miesiącu 1,10%
w 4 miesiącu 1,20%
w 5 miesiącu 1,30%
w 6 miesiącu 1,60%
w 7 miesiącu 1,70%
w 8 miesiącu 1,80%
w 9 miesiącu 2,00%
w 10 miesiącu 2,50%

  
Okres zadeklarowania: 10 miesięcy

Minimalna kwota lokaty już od 1.000,00 zł

Możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie z należytymi odsetkami za każdy pełny miesiąc trwania lokaty.

Kapitalizacja lokaty oszczędnościowej "Szwarno lokata" naliczana będzie po okresie zadeklarowania według zmiennej stopy procentowej. Średnie oprocentowanie lokaty wynosi 1,50 %.

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U.Nr 209 poz. 1315). Wysokość gwarancji to równowartość 100 tys. Euro
Zapytaj o szczegóły