SKO - czyli Szkolna Kasa Oszczędnościowa

Logo SKO

Kolejna lekcja dla uczniów szkół, tym razem dotycząca zarządzania własnym majątkiem. Oszczędzanie i dążenie do wymarzonego celu, krok po kroku. Jak mówi stare przysłowie "grosz do grosza..." - czyli jak z drobnych oszczędności zbudować mały majątek i zrealizować marzenia.

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju systematycznie od kilkunastu lat stara się prowadzić edukację bankową i popularyzować praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechniać wiedzę na temat działalności Banku poprzez organizowany konkurs "Dziś oszczędzam w SKO - Jutro w Banku Spółdzielczym".

Chętne szkoły zapraszamy do współpracy:

Zgłoszenia i więcej informacji w dziale Public Relations

Talentowisko Banków Spółdzielczych

SKO w Szkole Podstawowej nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna

Talentowisko YT

Link do filmu promocyjnego

Konkurs we współpracy z Grupą BPS.

Talentowisko

TalentowiSKO to program Banków Spółdzielczych, rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Uczy myśleć pozytywnie o pieniądzu. Promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową.

Właściwa edukacja finansowa jest podstawą rozwoju każdego człowieka. Obecny zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd, wśród Banków Spółdzielczych zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród uczniów umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

Informacje o konkursie "TalentowiSKO" znajdą Państwo tutaj

Regulamin konkursu "Dziś oszczędzam w SKO - Jutro w Banku Spółdzielczym" tutaj

SKO z natury

Zapytaj o szczegóły