Rachunki

Biznes Konto
BS Ball

Biznes Konto

Dopasowane do indywidualnych potrzeb

Rachunek przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich nieprowadzących pełnej księgowości, wspólnot mieszkaniowych,                   organizacji non-profit.

Biznes konto tabela 2020

1) opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 zł, jeżeli kwota stałych wpływów w miesiącu poprzedzającym wyniesie 2000,00 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 10,00 zł.
2) opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 zł, jeżeli kwota stałych wpływów w miesiącu poprzedzającym wyniesie 5000,00 zł. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 30,00 zł.
Pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z tabelą opłat i prowizji.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów
Informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
Zapytaj o szczegóły