Rachunek Senior

Klientom posiadającym w Banku „Konto Senior” i nie czującym się na siłach aby korzystać z bankowości internetowej umożliwiamy złożenie bezpłatnego, w okresie do 30 czerwca 2020 r., polecenia przelewu w formie papierowej.

Po tym okresie opłata wyniesie 2,00 zł. Należy również podkreślić, że polecenie przelewu w formie papierowej może zostać dostarczone do Banku przez osobę trzecią, np. młodszego członka rodziny. 

Bank umożliwia także dokonywanie płatności poza bankiem za pomocą bankowości internetowej i mobilnej.

Przyjdź do Banku, wypełnij jeden wniosek a resztę formalności załatwimy za Ciebie!

    *  załatwimy formalności z ZUS-em

OFERUJEMY:

  •  BEZPŁATNE  otwarcie rachunku
  •  opłata miesięczna za prowadzenie rachunku - 6,00 zł
  •  BEZPŁATNIE - wpłata gotówkowa na rachunek
  •  BEZPŁATNIE - wypłata z rachunku
  •  karta płatnicza - 5,00 zł
  •  BEZPŁATNIE - przelew wewnętrzny na rachunek w Banku Spółdzielczym
  •  BEZPŁATNIE - przelew ELIXIR na rachunek w innych bankach krajowych
  •  zlecenie stałe tylko 3,00 zł
  •  BEZPŁATNIE - informacja przez sms raz w tygodniu - bezpłatnie
  •  BEZPŁATNIE - bankowość internetowa (autoryzacja za pomocą tokena MAA)

Wymagane dokumenty: dowód osobisty + legitymacja emeryta/rencisty

Konto posiada wiele przywilejów, przy jednoczesnym zachowaniu swojej podstawowej funkcjonalności.

Przeznaczone jest dla osób dojrzałych, emerytów i rencistów.

Zapytaj o szczegóły