Rachunek EUR, USD, GBP

Rachunki walutowe w EUR, USD i GBP * :

opłata za prowadzenie rachunku: 5,00 zł

otwarcie rachunku: bezpłatne (przy wpłacie własnej min. 10,00 EUR, USD, GBP)

wpłata gotówkowa na rachunek: bezpłatna

przelew wewnętrzny na rachunek w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju: bezpłatny

wypłata z rachunku na podstawie asygnaty: bezpłatna

oprocentowanie rachunku EUR i USD: 0,10 %

kapitalizacja oprocentowania : kwartalna

 

Ogólne warunki prowadzenia rachunków:

Rachunek EUR, USD, GBP[pdf, 226KB]

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły