Rachunek EUR, USD, GBP

Rachunki walutowe w EUR, USD i GBP * :

 opłata za prowadzenie rachunku: 6,00 zł

 otwarcie rachunku: 20,00 zł

 wpłaty i wypłaty w walucie rachunku lub w PLN: bezpłatne

przelew wewnętrzny na rachunek w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju: bezpłatny


Ogólne warunki prowadzenia rachunków:

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły