Rachunek EUR, USD, GBP

Rachunki walutowe w EUR, USD i GBP * :

 

opłata za prowadzenie rachunku: 6,00 zł

 

otwarcie rachunku: 20,00 zł

 

wpłaty i wypłaty w walucie rachunku lub w PLN: bezpłatne


przelew wewnętrzny na rachunek w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju: bezpłatny 

Ogólne warunki prowadzenia rachunków:

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły