"ProKonto" Oszczędnościowe

Pro konto 1,0


PROKONTO - Zyskujesz więcej:

Masz możliwość założenia kilku kont i nadania im tytułu w zależności od celu, na jaki chcesz oszczędzać.

Od pierwszej wpłaty, a może to być nawet złotówka, środki na koncie podlegają oprocentowaniu.

Możesz ulokować na koncie zarówno nowe jak i dotychczasowe środki.

Swobodny dostęp do oszczędności – możesz je wypłacić z konta w dowolnym momencie, bez utraty odsetek. Pierwsza wypłata i przelew w miesiącu są bezpłatne.

Dostęp do środków również poprzez bankowość internetową i mobilną.





Tabela opłat i prowizji rachunków bankowych
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych


BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zapytaj o szczegóły