Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis (KFG)Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),
forma pomocy: pomoc de minimis,
możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów:
obrotowych,
inwestycyjnych,
wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu,
maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),
opłata prowizyjna: 0,5% z góry za okresy roczne,
okres gwarancji:
27 miesięcy dla kredytów obrotowych,
99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela),
zasady windykacji: z uwzględnieniem pari passu,
okres dostępności gwarancji do 30 czerwca 2020 r. (z możliwością przedłużenia).

Zapytaj o szczegóły