Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

rachunek powierniczy

Mieszkaniowy rachunek powierniczy to specjalny instrument, który został wprowadzony, aby lepiej chronić interesy i środki finansowe nabywców nieruchomości jeszcze w trakcie jej budowy lub na etapie planowania.

Obowiązek uruchomienia takiego rachunku powierniczego dla każdej nowej inwestycji spoczywa na deweloperze i wynika bezpośrednio z zapisów Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, czyli ustawy deweloperskiej.

Jej rolą jest wsparcie klientów firm deweloperskich w maksymalnie bezpiecznym przebrnięciu przez proces zakupu nieruchomości. Podstawowym celem jest ochrona środków wpłacanych na rzecz deweloperów w trakcie trwania budowy domu lub mieszkania, w czym pomagać ma rachunek powierniczy.

Rachunek jest otwierany i prowadzony przez bank, który sprawuje pieczę nad zgromadzonymi środkami i nadzoruje ich wypłatę. Działanie rachunku powierniczego jest proste. Nabywca mieszkania lub domu w budowie wpłaca środki zgodnie z harmonogramem i wynegocjowaną ceną na poczet inwestycji danego wykonawcy. Natomiast deweloper otrzymuje do nich dostęp dopiero, gdy spełni warunki zawarte w umowie i terminowo wykona zaplanowane prace. Pozwala to chronić interesy klientów i środki pieniężne, szczególnie w przypadku niewywiązywania się dewelopera z umowy lub jego upadłości.

Ustawodawca zobowiązał deweloperów do prowadzenia jednego z dwóch rodzajów rachunków powierniczych: otwartego lub zamkniętego.

W NASZYM BANKU DOSTĘPNE SĄ DWA RODZAJE MIESZKANIOWYCH RACHUNKÓW POWIERNICZYCH:

 • Otwarty - wypłata zdeponowanych środków zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia, określonym w umowie rachunku mieszkaniowego,
 • Zamknięty - wypłata zdeponowanych środków jednorazowa, po przeniesieniu na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego  (prawa odrębnej własności lokalu, własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym itd.)

KORZYŚCI DLA DEWELOPERA:

 • Wzmocnienie wiarygodności na rynku
 • Wpłaty i wypłaty nabywców poszczególnych lokali są widoczne na kontach ewidencyjnych, zaś saldo dotyczące całej inwestycji na rachunku zbiorczym w systemie CUI Klienta
 • Możliwość finansowania inwestycji na atrakcyjnych warunkach - połączenie rachunku z kredytem deweloperskim zapewnia płynność finansową przedsięwzięcia bez angażowania środków nabywców
 • Uproszczony model obsługi nabywców - obieg dokumentów między nabywcą, deweloperem i bankiem ogranicza się do niezbędnego minimum

KORZYŚCI DLA  NABYWCY LOKALI:

 • Bezpieczeństwo finansowe - zabezpieczenie wpłaconych środków przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez dewelopera oraz na wypadek jego upadłości
 • Przejrzystość rozliczeń - prawo uzyskiwania informacji o saldzie dokonanych wpłat i wypłat środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego
 • Minimum formalności - prosta dokumentacja i efektywny obieg dokumentów między nabywcą, deweloperem i bankiem

JAK OTWORZYĆ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JASTRZĘBIU ZDROJU MRP?

 • Zadzwoń do nas lub odwiedź nasz Bank
 • Przedstaw nam swoja inwestycję deweloperską
 • Złóż wniosek o otwarcie Otwartego Rachunku Powierniczego  lub Zamkniętego Rachunku Powierniczego
 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji podpiszemy umowę rachunku

SPOTKAJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ.
POMOŻEMY CI DOPEŁNIĆ WSZELKICH FORMALNOŚCI.

OFERTA BANKU:

 • prowadzenie rachunków MRP otwarty/ MRP zamknięty - możliwość wyboru przez dewelopera rodzaju rachunku MRP dla inwestycji
 • każdy nabywca nieruchomości/lokalu otrzymuje rachunek indywidualny
 • prowadzenie rachunków MRP dla inwestycji bez finansowania kredytowego
 • możliwość prowadzenia rachunku MRP również dla inwestycji finansowanych wyłącznie ze środków własnych dewelopera

Więcej informacji w Centrali Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
lub pod numerem telefonu: 728436833

Serdecznie zapraszamy!

Zapytaj o szczegóły