Lokaty

Lokaty oszczędnościowe to tradycyjna, bezpieczna i pewna forma oszczędzania w banku. Jeśli posiadasz wolne środki i chcesz, by Twoje pieniądze zarabiały na siebie, załóż lokatę w Banku Spółdzielczym. Oferujemy różne sposoby oszczędzania i atrakcyjne oprocentowanie.

Sprawdź aktualną ofertę:

proeko

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U.Nr 209 poz. 1315). Wysokość gwarancji to równowartość 100 tys. Euro.  

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Informacje dla klientów Banku o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56. Ustawy Prawo bankowe

Oświadczenie dotyczące zapisu na wypadek śmierci

Zapraszamy do naszych placówek.

Co powinienem zrobić w związku z poborem podatku w Polsce w przypadku,
kiedy mieszkam za granicą?

* Możesz złożyć w banku certyfikat rezydencji podatkowej. Bank
będzie mógł obniżyć stawkę podatku, bądź zastosować zwolnienie
z opodatkowania zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego
opodatkowania (przy uwzględnieniu obowiązujących w Polsce przepisów
prawa podatkowego).

* Jeżeli bank nie posiada złożonego przez Ciebie certyfikatu
rezydencji, zastosuje stawkę podstawową (19% lub 20%).

* Uwaga! Certyfikat rezydencji złożony w banku ma termin
obowiązywania taki, jaki został w nim wskazany. Jeżeli na
certyfikacie nie wskazano okresu obowiązywania, to jest on ważny 12
miesięcy od dnia wystawienia.

* Certyfikat rezydencji wystawiony w języku innym niż język
angielski, musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego lub
Konsula RP.

Zapytaj o szczegóły