Lokata Spółdzielczy Lider

Okres zadeklarowania: 12 i 24 miesiące.

Minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł.

Oprocentowanie zmienne naliczane w stosunku rocznym:

12 miesięcy  

  • 0,35%

24 miesiące  

  • 0,45%

Odsetki od lokaty są dopisywane rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu.
Odsetki skapitalizowane niepobrane doliczane są do kapitału lokaty.

Oprocentowanie likwidacyjne: Wysokość oprocentowania w wypadku likwidacji lokaty przed okresem zadeklarowania według  oprocentowania zmiennego: 0,01%

Odnawialność lokaty: tak.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły