LOKATA PROMOCYJNA

Okres zadeklarowania: 6, 12 miesięcy
Minimalna kwota lokaty: 1 000,00 zł
Wysokość oprocentowania:
• 6 miesięcy – 4,00%
• 12 miesięcy – 5,00%
Oprocentowanie: stałe, naliczane w stosunku rocznym
Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista
Odnawialność lokaty: TAK

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły