Lokata Negocjowana (stałe oprocentowanie)

Ta inwestycja to trafna decyzja, która skutecznie zrealizuje zamierzenia dzięki swym nowoczesnym rozwiązaniom.

Okres zadeklarowania: od 1 dnia do 6 miesięcy.

Oprocentowanie: Oprocentowanie ustala się indywidualnie dla każdego Klienta. Oprocentowanie ustala się w oparciu o stawkę WIBID obowiązującą w dniu wniesienia lokaty, uzależnioną od okresu deponowania.

Lokata oprocentowana jest wg stałej stopy procentowej.

Minimalny wkład: 100.000,00 zł

Wygodny i łatwy dostęp - lokatę można założyć w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, jak również w każdym naszym punkcie kasowym.

Brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO - w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły