Lokata Negocjowana

Podstawę oprocentowania stanowi stawka WIBID obowiązująca w dniu wniesienia lokaty, uzależniona od okresu deponowania, pomniejszona o:

  • od 1 do 3 dni - wg notowań WIBID 1T/N minus do 2,50 pp.
  • od 4 dni do 2 tygodni - wg notowań WIBID 1W minus do 2,00 pp.
  • powyżej 2 tygodni do 1 miesiąca - wg notowań WIBID 1M minus do 2,00 pp.
  • powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - wg notowań WIBID 3M minus do 2,00 pp.
  • powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - wg notowań WIBID 6M minus do 2,00 pp.
BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów
Zapytaj o szczegóły