LOKATA „NA NOWE ŚRODKI”

LOKATA „NA NOWE ŚRODKI”

Okres zadeklarowania: 12 miesięcy
Minimalna kwota lokaty: 1 000,00 zł
Wysokość oprocentowania: 6,50%
Oprocentowanie: stałe, naliczane w stosunku rocznym
Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista
Odnawialność lokaty: NIE
Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu
lokata na „Nowe środki” *

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

*„Nowe środki”  to oszczędności zgromadzone na wszystkich rachunkach prowadzonych w Banku Spółdzielczym                 w Jastrzębiu Zdroju powyżej salda początkowego z dnia 07.11.2022 r.                      

Zapytaj o szczegóły