LOKATA NA DWIE SZÓSTKI

Okres zadeklarowania: 6 miesięcy.
Minimalna kwota zadeklarowania lokaty: 1.000,00 zł.
Maksymalna kwota zadeklarowania lokaty: 100.000,00 zł
Kapitalizacja odsetek: na koniec okresu umownego.
Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym.
Wysokość oprocentowania: 6,60%;
Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej po upływie okresu umownego.
Odsetki skapitalizowane niepobrane doliczane są do kapitału lokaty.

Odsetki za zerwanie przed okresem zadeklarowania: a’vista.
Odnawialność lokaty: TAK na kolejny pierwotny okres, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.
Inne:
       a)  lokata dostępna tylko i wyłącznie w bankowości elektronicznej - TAK;
       b)  lokata na ‘nowe środki’ – TAK*;
* Nowe środki” to suma dostępnych środków na rachunkach Klienta wyznaczanych na umowach prowadzonych w PLN, do których Klient ma prawo własności lub współwłasności minus suma sald rachunków na dzień 07.11.2022 r.                                             

dodatkowe informacje:
•    wymagany rachunek bankowy z udostępnioną bankowością elektroniczną;
•    w pierwszej kolejności należy zweryfikować i ustawić limity w bankowości elektronicznej na komputerze stacjonarnym lub laptopie;
•    lokatę można założyć tylko i wyłącznie w bankowości elektronicznej
Zapytaj o szczegóły