Lokata "Na Dobry Początek"

Lokata "Na Dobry Początek" to dobry powód, aby na stałe przyłączyć się do grona Klientów naszego Banku.

Oprocentowanie stałe 1,70 % w skali roku,

kapitalizacja odsetek na koniec okresu umownego.

Okres zadeklarowania: 12 miesięcy

Minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł

Lokata nieodnawialna.

Lokata oszczędnościowa "Na Dobry Początek" otwierana jest dla Klientów, którzy:

1. posiadają rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR, na który dokonywane są stałe wpływy lub założą rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR i zadeklarują stałe wpływy na ten rachunek przed otwarciem lokaty "Na Dobry Początek", lub

2.  wpłacą w formie gotówkowej lub bezgotówkowej nowe środki  -  dotyczy tylko Klientów  nie posiadających rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. Nowe środki – to oszczędności  zgromadzone  na wszystkich rachunkach  prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu  Zdroju powyżej salda początkowego z dnia 05.10.2018r

Załóż rachunek w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. 
Zostań naszym stałym Klientem i przekonaj się, że warto.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły