LOKATA „NA 125-LECIE”

125-lecie

Okres zadeklarowania: 125 dni
Minimalna kwota lokaty: 5 000,00 zł
Wysokość oprocentowania: 1,25%
Oprocentowanie: stałe, naliczane w stosunku rocznym
Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista
Odnawialność lokaty: NIE
Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu
lokata na „Nowe środki”.

*„Nowe środki” – to oszczędności zgromadzone na wszystkich rachunkach prowadzonych w Banku Spółdzielczym                 w Jastrzębiu Zdroju powyżej salda początkowego z dnia 06.05.2022 r.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły