LOKATA "MOBILNA"

Otwierana tylko w aplikacji mobilnej BSGo. Produkt jest niedostępny w Placówkach Banku.

Okres zadeklarowania: 3 miesiące
Minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł
Wysokość oprocentowania w pierwszym okresie zadeklarowania: 6,00 %
Wysokość oprocentowania w kolejnych okresach zadeklarowania: 1,00 %
Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym
Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista
Odnawialność lokaty: TAK

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu

Dodatkowe informacje: 

  • wymagany rachunek bankowy z udostępnioną aplikacją mobilną BSGo;
  • w pierwszej kolejności należy zweryfikować i ustawić limity w bankowości elektronicznej na komputerze stacjonarnym lub laptopie;
  • lokatę można założyć tylko i wyłącznie za pomocą smartfona w aplikacji BSGo;
  • maksymalna ilość depozytów dla jednego Klienta – 3 sztuki.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły