LOKATA „INTER – MAX”

inter max

Otwierana tylko przez Centrum Usług Internetowych.
Produkt jest niedostępny w Placówkach Banku.

Okres zadeklarowania: 12 miesięcy
Minimalna kwota lokaty 100 000,00 zł
Wysokość oprocentowania: 3,00%
Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym
Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista
Odnawialność lokaty: TAK
Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły