LOKATA EUR/USD

Okres zadeklarowania: od 1 miesiąca do 24 miesięcy
Minimalna kwota lokaty: 100 EUR/USD 


Wysokość oprocentowania:
• 1 miesiąc – 0,01%
• 3 miesiące – 0,02%
• 6 miesięcy – 0,05%
• 12 miesięcy – 0,10%
• 24 miesiące – 0,15%
Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym
Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista
Odnawialność lokaty: TAK
Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły