Lokata E-BS

Minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł.

Oprocentowanie lokaty: zmienne w stosunku rocznym.

dla lokaty 3 M  –    4,00%
dla lokaty 6 M  –    4,50%
dla lokaty 9 M  –    5,00%
dla lokaty 12 M  –  5,50%

Oprocentowanie likwidacyjne 0,00% w stosunku rocznym.

Odnawialność lokaty: tak.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze dostępu do bankowości internetowej złóż wniosek

Oprocentowanie lokaty oszczędnościowej E-BS naliczone jest według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. 

Po upływie okresu zadeklarowania lokata zostaje przedłużona na kolejny pierwotny okres. Lokata E-BS odnawia się na warunkach prowadzenia terminowej lokaty E-BS obowiązujących w dniu odnowienia.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły