LOKATA "DWULETNIA"

Okres zadeklarowania: 24 miesięcy
Minimalna kwota lokaty 1 000,00 zł
Wysokość oprocentowania: 6,00%
Oprocentowanie: zmienne, naliczane w stosunku rocznym
Oprocentowanie likwidacyjne: a’vista
Odnawialność lokaty: TAK

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku terminowej lokaty po upływie zadeklarowanego okresu

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły