Lokata Dla Wszystkich

Minimalna kwota lokaty: 1.000,00 zł

Okres zadeklarowania: 3 miesiące

Oprocentowanie lokaty: stałe w stosunku rocznym 1,00%

Oprocentowanie likwidacyjne: zmienne w stosunku rocznym a'vista

Odnawialność lokaty: nie

Oprocentowanie po okresie zadeklarowania: 0,00%

 

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotych 100.000 EURO w 100% wartość środków gwarantowanych.

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów

Zapytaj o szczegóły