Lokata Biznes

Okresy zadeklarowania: 1, 3, 6, 12 miesięcy.

Minimalna kwota Lokaty: 1.000,00 zł.

Lokata terminowa "LOKATA BIZNES" oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym.

Oprocentowanie Lokaty "LOKATA BIZNES":

  • 1 miesiąc - 0,01% (oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym)
  • 3 miesiące - 0,01% (oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym)
  • 6 miesięcy - 0,02% (oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym)
  • 12 miesięcy - 0,05% (oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym)

Odsetki od lokaty są dopisywane do rachunku lokaty terminowej po upływie zadeklarowanego okresu. Odsetki skapitalizowane niepobrane doliczane są do kapitału lokaty.

Środki pieniężne podjęte przed upływem okresu zadeklarowania będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym w wysokości: a,vista.

Po upływie okresu zadeklarowania lokata zostaje przedłużona na kolejny pierwotny okres zadeklarowania.

Rachunek lokaty terminowej "LOKATA BIZNES" zakładany jest na podstawie następujących wzorów druków dla Klientów instytucjonalnych:

  • Dyspozycja otwarcia rachunku lokaty terminowej,
  • Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty terminowej.
BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów
Zapytaj o szczegóły