Kredyty finansujące projekty inwestycyjne

kredyt inwestycyjny

Bank udziela kredytów zarówno na inwestycje, w których ryzyko kredytowania jest zabezpieczone istniejącymi aktywami Klienta, jak również na projekty inwestycyjne, w których podstawowym zabezpieczeniem spłaty jest sam realizowany projekt. W przypadku kredytów inwestycyjnych warunki kredytu każdorazowo dopasowywane są do indywidualnej charakterystyki przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

W ramach oferty kredytu inwestycyjnego Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju oferuje finansowania inwestycji z dotacji UE z przeznaczeniem na:

  • sfinansowanie wydatków w trakcie inwestycji, które będą pokryte późniejszą dotacją
  • uzupełnienie wkładu własnego i kredytu pomostowego do poziomu tzw. kwalifikowanych kosztów inwestycji
  • sfinansowanie części tzw. kosztów niekwalifikowanych inwestycji
Zapytaj o szczegóły