Kredyty finansujące bieżące potrzeby gospodarcze

kredyt odnawialny w rachunku bieżącym

Daje prawo do zadłużenia się do wysokości 100% obrotów miesięcznych na rachunku bieżącym. Spłata kredytu następuje automatycznie z bieżących wpływów na rachunek Klienta. Limit kredytu może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie trwania umowy. Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy. 

kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym (rewolwingowy)

Okres kredytowania do 36 miesięcy. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym. Każdy wpływ na rachunek kredytowy Kredytobiorcy powoduje, że limit kredytowy odnawia się do wysokości określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w całości lub w części w terminie określonym w umowie kredytowej.

kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym

Okres kredytowania do 5 lat. Podlega spłacie w okresach miesięcznych bądź innych wcześniej uzgodnionych pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą z możliwością odroczenia spłaty rat kapitałowych. 

Wysokość kredytu, prawne formy zabezpieczenia kredytu i terminy spłaty oraz inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku a Klientem.

Zapytaj o szczegóły