Kredyt zabezpieczony hipoteką

Kredyt detaliczny, gotówkowy zabezpieczony hipoteką może zostać przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.

kwota kredytu: do 50 % wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu po odliczeniu wcześniejszych obciążeń hipotecznych ujawnionych w księdze wieczystej nieruchomości.

okres kredytowania: do 180 miesięcy

Oprocentowanie:
* negocjowane:
oparte na stawce WIBOR 3M z 25 dnia miesiąca plus stała marża Banku w wysokości od 3 p.p. z zastrzeżeniem, że łącznie oprocentowanie kredytu nie może być na poziomie niższym niż 5,5 % ani wyższym niż 7,20% w skali roku w całym okresie kredytowania,
* standardowe: zmienne wynoszące od 5,5% do 7,20% w skali roku.

Prowizja: od 1,00 % do 5,00 %

Opłata przygotowawcza: 100,00 zł

wymagane dokumenty:

  • wniosek kredytowy,
  • aktualny operat szacunkowy (nie starszy niż 3 lata od daty ostatniej wyceny/aktualizacji) nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu,
  • aktualny odpis z KW nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu
  • aktualna polisa ubezpieczeniowa nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu (jeśli nieruchomość jest zabudowana i podlega ubezpieczeniu)
  • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskanych dochodów

Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota kredytu  140.000,00 zł, okres kredytowania 180 miesięcy, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 5,50%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 6,97%, prowizja za udzielenie kredytu 1.400,00 zł, opłata przygotowawcza 100,00 zł, koszt zabezpieczenia 9.244,00 zł*, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 65.902,34 zł, całkowity koszt kredytu 76.646,34 zł, całkowita kwota do zapłaty 216.646,34 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 26.01.2021 r.

* z uwzględnieniem szacunkowego kosztu sporządzenia lub aktualizacji operatu nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania.

 button

Zapytaj o szczegóły