Kredyt zabezpieczony hipoteką

Kredyt detaliczny, gotówkowy zabezpieczony hipoteką może zostać przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.

kwota kredytu: do 50 % wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu po odliczeniu wcześniejszych obciążeń hipotecznych ujawnionych w księdze wieczystej nieruchomości.

okres kredytowania: do 180 miesięcy

Oprocentowanie: negocjowane: oparte na stawce WIBOR 3M z 25 dnia miesiąca plus stała marża Banku w wysokości od 3 pp. z zastrzeżeniem, że łącznie oprocentowanie kredytu nie może być na poziomie niższym niż 5,5 % w całym okresie kredytowania.

Prowizja: do 5,00 %

Opłata przygotowawcza: BRAK

wymagane dokumenty:

  • wniosek kredytowy,
  • aktualny operat szacunkowy (nie starszy niż 3 lata od daty ostatniej wyceny/aktualizacji) nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu,
  • aktualny odpis z KW nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu
  • aktualna polisa ubezpieczeniowa nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu (jeśli nieruchomość jest zabudowana i podlega ubezpieczeniu)
  • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskanych dochodów

Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota kredytu 160.000,00 zł, okres kredytowania 180 miesięcy, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 5,50%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 6,68%, prowizja za udzielenie kredytu 1.600,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł, koszt zabezpieczenia 8.169,00 zł*, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 75.349.94 zł, całkowity koszt kredytu 85.118,94 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.02.2019

* z uwzględnieniem szacunkowego kosztu sporządzenia lub aktualizacji operatu nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania

 button

Zapytaj o szczegóły