Kredyt zabezpieczony hipoteką

Kredyt detaliczny, gotówkowy zabezpieczony hipoteką może zostać przeznaczony na dowolny (udokumentowany) cel konsumpcyjny.

kwota kredytu: do 50 % wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu po odliczeniu wcześniejszych obciążeń hipotecznych ujawnionych w księdze wieczystej nieruchomości.

okres kredytowania: do 180 miesięcy

wymagane dokumenty:

  • wniosek kredytowy,
  • aktualny operat szacunkowy (nie starszy niż 3 lata od daty ostatniej wyceny/aktualizacji) nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu,
  • aktualny odpis z KW nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu
  • aktualna polisa ubezpieczeniowa nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty wnioskowanego kredytu (jeśli nieruchomość jest zabudowana i podlega ubezpieczeniu)
  • dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskanych dochodów

Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota kredytu 200.000,00 zł, okres kredytowania 180 miesięcy, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 10,98%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 12,51%, prowizja za udzielenie kredytu 2.000,00 zł, opłata przygotowawcza 100,00 zł, koszt zabezpieczenia 7.024,00 zł*, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 208.862,74 zł, całkowity koszt kredytu 217.986,74 zł, całkowita kwota do zapłaty 417.986,74 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 11.07.2022 r.

* z uwzględnieniem szacunkowego kosztu sporządzenia lub aktualizacji operatu nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania.

 button

Zapytaj o szczegóły