Kredyt w ROR

Kredyt w rachunku to prosty sposób finansowania bieżących wydatków.

Jest to kredyt odnawialny, spłacany z wpływów na rachunek – oznacza to, że każdy wpływ zmniejsza istniejące zadłużenie i umożliwia ponowne wykorzystanie środków do wysokości określonej w umowie. Wpływy na rachunek Kredytobiorcy przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie wpłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu.

Kredyt konsumpcyjny w ROR może być udzielony na 60 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Kredyt odnawialny w ROR oprocentowany jest w wysokości 10,00 % w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej. Bank pobiera jednorazową prowizję od kwoty udzielonego kredytu w wysokości 1% do 5%, w zależności od okresu kredytowania.

Teraz Klienci, którzy po raz pierwszy wnioskują w Banku o otwarcie Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowego zwolnieni są z opłat i prowizji pobieranych przy udzieleniu Kredytu w ROR

Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu i pobierane będą z rachunku w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca bez dyspozycji Posiadacza rachunku.

Reprezentatywny przykład: Kwota kredytu: 3.000,00 zł, okres kredytowania: 60 miesięcy,  oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00 %, rzeczywista stopa procentowa (RRSO): 13,12%, prowizja za udzielenie kredytu: 150,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 119,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 1.525,55 zł, całkowita kwota do zapłaty wynosi 4.794,55 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.01.2018

Zaświadczenie o zatrudnieniu [pdf, 72KB]

Złóż wniosek ONLINE

Zapytaj o szczegóły