Kredyt w ROR

Kredyt w rachunku to prosty sposób finansowania bieżących wydatków.

Jest to kredyt odnawialny, spłacany z wpływów na rachunek – oznacza to, że każdy wpływ zmniejsza istniejące zadłużenie i umożliwia ponowne wykorzystanie środków do wysokości określonej w umowie. Wpływy na rachunek Kredytobiorcy przeznaczone są w pierwszej kolejności na pokrycie wpłat dokonanych w granicach udzielonego kredytu.

Kredyt konsumpcyjny w ROR może być udzielony na 60 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Kredyt odnawialny w ROR oprocentowany jest w wysokości 15,50 % w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej. Bank pobiera jednorazową prowizję od kwoty udzielonego kredytu w wysokości 1% do 5%, w zależności od okresu kredytowania.

Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu i pobierane będą z rachunku w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca bez dyspozycji Posiadacza rachunku.

Reprezentatywny przykład: Całkowita kwota kredytu 4.000,00 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 15,50%, rzeczywista stopa procentowa (RRSO) 19,16%, prowizja za udzielenie kredytu 40,00 zł, opłata przygotowawcza 100,00 zł, koszt zabezpieczeń 15,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 620,00 zł, całkowity koszt kredytu 775,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4.775,00 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 11.07.2022 r.

Złóż wniosek ONLINE

Zapytaj o szczegóły