Kredyt Samochodowy

head samochodowy 07 2022

Co to jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy udzielany jest na zakup nowego lub używanego samochodu. Maksymalna kwota kredytu to  250.000,00 zł. Bank finansuje aż do 120% wartości nabywanego pojazdu.

Preferencyjne warunki finansowania hybryd i elektryków oprocentowanie 7,99% w skali roku, prowizja tylko 0,50% kwoty udzielonego kredytu.

Wniosek o udzielenie kredytu możesz złożyć już na etapie szukania swojego wymarzonego samochodu, żebyś w momencie podjęcia decyzji o wyborze samochodu posiadał środki do dyspozycji. Staramy się, abyś od momentu podjęcia uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej maksymalnie szybko otrzymał swoje pieniądze.

Oblicz rate button

Na co mogę przeznaczyć kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy można przeznaczyć na zakup nowego lub używanego samochodu. Z uwagi na to, że Bank finansuje do 120% wartości samochodu środki możesz przeznaczyć również na zakup opon, ubezpieczenia oraz inne wydatki związane z zakupem.

Ważne, żebyś przedstawił dokument, z którego wynika, że 85% środków z kredytu zostało przeznaczone na zakup samochodu. W przeciwnym wypadku warunki kredytowania zgodnie z podpisywaną umową ulegną zmianie.

Kredyt udzielany jest wyłącznie na potrzeby prywatne.

Czy aby uzyskać kredyt samochodowy muszę posiadać w Banku rachunek?

Oferta kredytu samochodowego skierowana jest do wszystkich Klientów, zarówno tych, którzy są naszymi Klientami, jak i tych, którzy do tej pory nie korzystali z naszej oferty produktowej.

Czy muszę posiadać wkład własny?

Wnioskując o kredyt samochodowy w naszym Banku nie wymagamy od Ciebie wniesienia wpłaty własnej.

Jak sprawdzić czy posiadam wymaganą zdolność kredytową?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy posiadasz wymaganą do wnioskowania o kredyt zdolność kredytową wejdź na nasz kalkulator kredytowy https://www.bsjastrzebie.pl/kalkulator-kredytowy-samochodowy, oblicz ratę i sprawdź, czy Twój dochód jest wystarczający do ubiegania się o kredyt. Swoją zdolność kredytową możesz również sprawdzić dzwoniąc do naszych placówek, ich listę znajdziesz na https://www.bsjastrzebie.pl/placowki-i-bankomaty

Jak uzyskać kredyt samochodowy?

Etap 1 – Złożenie wniosku kredytowego

Wniosek o kredyt możesz złożyć online poprzez stronę: https://www.bsjastrzebie.pl/kalkulator-kredytowy-samochodowy lub w dowolnej placówce naszego Banku (lista placówek https://www.bsjastrzebie.pl/placowki-i-bankomaty).

Etap 2 – Umowa kredytowa

Informacje o podjętej przez Bank decyzji kredytowej oraz o sposobie akceptacji umowy przekażemy Ci telefonicznie. Umowę należy podpisać osobiście w Banku, w placówce, którą wybrałeś składając wniosek kredytowy.

Etap 3 -Zakup pojazdu

Po zaakceptowaniu umowy środki zostają bezpośrednio przekazane na Twój rachunek bankowy lub zostają Ci wypłacone gotówką do ręki. Możesz od razu wykorzystać je na zakup samochodu.

Etap 4 -Ustanowienie zabezpieczeń

Zabezpieczenia do kredytu ustanawiane są po podpisaniu umowy kredytowej.

Obligatoryjnie zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (dotyczy posiadaczy ROR w naszym Banku).

Po podpisaniu umowy i dostarczeniu do Banku faktury lub umowy zakupu samochodu Bank przygotuje dla Ciebie dokumenty niezbędne do ustanowienia zabezpieczeń na zakupionym pojeździe.

Dokumenty, które będą świadczyć o ustanowionych przez Ciebie zabezpieczeniach to w przypadku zastawu rejestrowego – podpisana umowa zastawu oraz potwierdzenie złożenia w posiadającym wydział rejestru zastawów Sądzie wniosku o wpis do sądowego rejestru zastawów wraz z uiszczeniem opłaty w kwocie 200,00 zł., a w przypadku cesji – kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z cesją praw na rzecz Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Dodatkowo dla kredytów powyżej kwoty 100.000,00 zł. Zabezpieczeniem jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art.777 k.p.c.

Jakie warunki musi spełniać polisa będąca przedmiotem cesji?

  • okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 1 rok
  • w polisie musi być zaznaczona cesja na rzecz Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
  • suma ubezpieczenia nie powinna być niższa od ceny pojazdu określonej na fakturze/umowie kupna-sprzedaży.

Polisa może być zawarta w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Obsługa kredytu samochodowego.

Spłata rat

Istnieje możliwość ustanowienia automatycznej spłaty kredytu z Twojego rachunku. Wystarczy, że w dniu spłaty kredytu pozostawisz na rachunku środki do spłaty.  Samodzielnie decydujesz o dacie spłaty raty kredytu, którą uzgadniasz przed podpisaniem umowy o kredyt.

Harmonogram spłaty raty kredytu

Po uruchomieniu kredytu otrzymasz od nas harmonogram spłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu

Bez dodatkowych opłat, w każdym dowolnym czasie możesz dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części  kredytu.

Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota kredytu 57.000 zł, okres kredytowania 120 miesięcy, oprocentowanie zmienne 8,99%  w stosunku rocznym, prowizja 570,00 zł, opłata przygotowawcza 100 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 9,68%, koszt zabezpieczenia spłaty kredytu 15,00 zł, kwota odsetek do spłaty 29.635,03 zł, całkowity koszt kredytu 30.320,03 zł, całkowita kwota do zapłaty 87.320,03 zł.

Kalkulacja dokonana 11.07.2022 r.

Zapytaj o szczegóły