Kredyt ProEko

proeko head 2021

Kwota kredytu: min. 1.000,00 zł do 100.000,00 zł z zastrzeżeniem, że 80% kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele proekologiczne określone w sekcji przeznaczenie produktu poniżej

Proeko oblicz rate
Przeznaczenie:
finansowanie i refinansowanie (do 6 miesięcy) zakupu i montażu urządzeń oraz wydatków proekologicznych w budynkach i lokalach mieszkalnych typu:

  • okna i drzwi zewnętrzne, które podnoszą efektywność energetyczną,
  • materiały do ocieplenia budynku,
  • wymiana pokrycia dachowego,
  • odnawialne źródeł energii, takie jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne,
  • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
  • system odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  • kotły centralnego ogrzewania spełniające wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
  • inne materiały i urządzenia uznane przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
  • cel dowolny pod warunkiem, że minimum 80%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne

Maksymalna kwota kredytu: 100 000 PLN, z zastrzeżeniem, że 80% kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele proekologiczne określone w sekcji przeznaczenie produktu powyżej.
Okres kredytowania: do 96 miesięcy
Oprocentowanie: standardowe, zmienne wynoszące 5,50% w stosunku rocznym
Prowizja: 0,50% minimum 50 zł.
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł.
Wymagane dokumenty: 
- wniosek kredytowy
- dokument potwierdzający koszty przedsięwzięcia tj.: kosztorys; umowa z Instalatorem OZE na zakup i montaż instalacji OZE;  faktura/faktura proforma lub oferta wykonawcy/producenta.

Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota kredytu 28.000,00 zł okres kredytowania 96 miesięcy, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 5,50%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 5,90%, prowizja za udzielenie kredytu 0,5%, opłata przygotowawcza 100,00 zł, koszt zabezpieczeń 15,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 6.676,64 zł, całkowity koszt kredytu 6.931,64 zł, całkowita kwota do zapłaty 34.931,64 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 04.01.2021r.

 button

Ubezpiecz swoje panele fotowoltaiczne

Zapytaj o szczegóły