Kredyt ProEko

head proeko 2020

Uwaga promocja! Prowizja za udzielenie kredytu wynosi jedynie 1 zł*

Kwota kredytu: do 100.000,00 zł

Proeko oblicz ratePrzeznaczenie: finansowanie i refinansowanie (do 6 miesięcy) zakupu, montażu urządzeń oraz wydatków proekologicznych w budynkach i lokalach mieszkalnych:

 • panele fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła
 • instalacje służące pozyskiwaniu i magazynowaniu wody deszczowej, np. zbiorniki na deszczówkę (naziemne i podziemne)
 • instalacje i obiekty służące retencjonowaniu wody, np. stawy i oczka wodne, studzienki chłonne, ogródki deszczowe (w glebie lub pojemniku)
 • ujęcia wody, np. studnie abisyńskie;
 • zamianę powierzchni nieprzepuszczalnych na przepuszczalne, w tym eko-kraty, powierzchnie zadarnione i inne
 • inne przedsięwzięcia zapobiegające niekorzystnym zmianom stosunków wodnych.
 • nowe kotły c.o. (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą)
 • wymiana lub wykonanie instalacji c.o., gazowej, elektrycznej
 • elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • wykonania przyłącza i instalacji kanalizacji
 • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych
 • system odzysku wody deszczowej
 • systemy rekuperacji
 • docieplenie budynków
 • pokrycia dachowe

Maksymalna kwota kredytu: 100% kosztów zakupu i montażu instalacji/urządzeń (w  tym podatek VAT) oraz wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej, a także demontaż starych urządzeń.
Okres kredytowania: do 96 miesięcy
Oprocentowanie: standardowe, zmienne wynoszące 5,00% w stosunku rocznym
Prowizja: 1,00 zł *
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł
Wymagane dokumenty: 
- wniosek kredytowy
- kosztorys przedsięwzięcia: oferta wykonawcy/producenta lub faktura/faktura proforma

Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota kredytu 23.000,00 zł okres kredytowania 96 miesięcy, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 5,00%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 5,26%, prowizja za udzielenie kredytu 1,00 zł*, opłata przygotowawcza 100,00 zł, koszt zabezpieczeń 15 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania 4.957,41 zł, całkowity koszt kredytu 5.073,41 zł, całkowita kwota do zapłaty 28.073,41 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 28.01.2020 r.

*w okresie promocyjnym prowizja wynosi jedynie 1zł niezależnie od kwoty i okresu kredytowania. Promocja obowiązuje od dnia 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r.

button

Zapytaj o szczegóły