Kredyt ProEko

head proeko 07 2022

Kwota kredytu: min. 1.000,00 zł do 100.000,00 zł z zastrzeżeniem, że 80% kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele proekologiczne określone w sekcji przeznaczenie produktu poniżej

oblicz rate
Przeznaczenie:
finansowanie i refinansowanie (do 6 miesięcy) zakupu i montażu urządzeń oraz wydatków proekologicznych w budynkach i lokalach mieszkalnych typu:

  • okna i drzwi zewnętrzne, które podnoszą efektywność energetyczną,
  • materiały do ocieplenia budynku,
  • wymiana pokrycia dachowego,
  • odnawialne źródeł energii, takie jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne,
  • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
  • system odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód,
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  • kotły centralnego ogrzewania spełniające wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012,
  • inne materiały i urządzenia uznane przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne,
  • cel dowolny pod warunkiem, że minimum 80%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne

Maksymalna kwota kredytu: 100 000 PLN, z zastrzeżeniem, że 80% kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele proekologiczne określone w sekcji przeznaczenie produktu powyżej.
Okres kredytowania: do 96 miesięcy
Oprocentowanie: standardowe, zmienne wynoszące 8.50% w stosunku rocznym
Prowizja: 1 zł. (promocja w okresie od 19.05.2021r. do 31.12.2022r. )
Opłata przygotowawcza: 100,00 zł.
Wymagane dokumenty: 
- wniosek kredytowy
- dokument potwierdzający koszty przedsięwzięcia tj.: kosztorys; umowa z Instalatorem OZE na zakup i montaż instalacji OZE; faktura/faktura proforma lub oferta wykonawcy/producenta.

Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota kredytu 33.000 zł, okres kredytowania 96 miesięcy, oprocentowanie zmienne 8,50% w stosunku rocznym, prowizja 1,00 zł*, opłata przygotowawcza 100,00 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 8,95%, koszty zabezpieczeń 15,00 zł, kwota odsetek do spłaty 12.608,98 zł, całkowity koszt kredytu 12.724,98 zł, całkowita kwota do zapłaty 45.724,98 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 11.07.2022 r.

*w okresie promocyjnym prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1zł niezależnie od kwoty i okresu kredytowania.
Promocja obowiązuje w terminie od 19.05.2021 r. do 31.12.2022 r.

 button

Zapytaj o szczegóły