Kredyt ProEko

Pro Eko

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kredytu "ProEko"

Kwota kredytu: do 100.000,00 zł

Przeznaczenie: finansowanie zakupu i montażu urządzeń oraz wydatków proekologicznych w budynkach i lokalach mieszkalnych:

 • nowe kotły c.o. (gazowe, olejowe, węglowe niskoemisyjne, elektryczne, opalane biomasą)
 • wymiana lub wykonanie instalacji c.o., gazowej, elektrycznej
 • elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • wykonania przyłącza i instalacji kanalizacji
 • panele fotowoltaiczne
 • kolektory słoneczne
 • pompy ciepła
 • domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych
 • system odzysku wody deszczowej
 • systemy rekuperacji
 • docieplenie budynków
 • pokrycia dachowe

tabelka proeko

Przedstawiona propozycja ma charakter jedynie poglądowy, a ostateczna decyzja zależy od oceny zdolności kredytowej.


Maksymalna kwota kredytu:
100% kosztów zakupu i montażu instalacji/urządzeń (w  tym podatek VAT) oraz wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej, a także demontaż starych urządzeń.

Okres kredytowania: do 96 miesięcy

Oprocentowanie: standardowe, zmienne wynoszące 5,00% w stosunku rocznym

Prowizja:
- dla okresu kredytowania do 60 miesięcy: 2,5%
- dla okresu kredytowania powyżej 60 miesięcy: 5,00%

Opłata przygotowawcza: 0,00 zł

System spłaty kredytu: równe raty kapitałowo-odsetkowe (annuitet)

Zabezpieczenie:
- obligatoryjnie: Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- dodatkowo w uzasadnionych przypadkach: inna forma zaakceptowana przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju

Wymagane dokumenty:
- wniosek kredytowy
- kosztorys przedsięwzięcia: oferta wykonawcy/producenta lub faktura/faktura proforma

Reprezentatywny przykład: Całkowita kwota kredytu: 17.000,00 zł, okres kredytowania: 36 miesięcy, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 5,00%, rzeczywista stopa oprocentowania (RRSO): 8,69%, prowizja za udzielenie kredytu: 425,00 zł, opłata przygotowawcza: 0,00 zł, koszt zabezpieczeń: 401,00 zł, kwota odsetek w całym okresie kredytowania: 1.340,69 zł, całkowita kwota do zapłaty 19.166,69 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.01.2018

button

Zapytaj o szczegóły