Kredyt na wykup faktur

Rodzaj kredytu: nieodnawialny kredyt obrotowy na działalność gospodarczą przeznaczony na finansowanie faktur z obrotu gospodarczego.

Kwota kredytu: wysokość kredytu jest uzależniona od wartości faktury przedstawionej przez Wnioskodawcę do finansowania; Minimalna kwota kredytu 10 000,00 zł. a maksymalna kwota kredytu wraz z odsetkami naliczonymi za cały okres kredytowania nie może przekroczyć 100% wartości faktury brutto.

Okres kredytowania: maksymalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy. Termin płatności faktury przedstawionej przez Wnioskodawcę do finansowania może być wydłużony o 10 dni roboczych.

System spłaty kredytu:                      

Wariant I:  kapitał podlega jednorazowej spłacie najpóźniej w ostatnim dniu okresu kredytowania; odsetki podlegają spłacie miesięcznie.

Wariant II:  kapitał i odsetki od kredytu podlegają jednorazowej spłacie, najpóźniej w ostatnim dniu okresu kredytowania - tylko dla kredytów, których okres kredytowania nie przekracza 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

- Wniosek o kredyt na działalność gospodarczą wraz z załącznikami;
- Faktura z obrotu gospodarczego, w której wskazany jest numer rachunku kredytowego lub bieżącego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju.


Zapytaj o szczegóły