Kredyt konsolidacyjny

Podstawowym celem kredytu jest spłata zobowiązań kredytowych Wnioskodawcy w innym banku lub bankach. Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat lub do 10 lat przy spłaty kredytu inwestycyjnego. W przypadku spłaty kredytu inwestycyjnego w połączeniu ze spłatą kredytu innego rodzaju dopuszcza się 10 – letni okres kredytowania. Bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę kredytu.

Wysokość kredytu, prawne formy zabezpieczenia kredytu i terminy spłaty oraz inne warunki umowne mogą stanowić przedmiot negocjacji między Zarządem Banku a Klientem.

Zapytaj o szczegóły