Kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski

Sprawdź rekomendację naszych partnerów.

Kredyt deweloperski przeznaczony jest na finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych na sprzedaż, pod wynajem lub dzierżawę, podmiotom gospodarczym i deweloperom o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, którzy posiadają doświadczenie w bezpośredniej realizacji budowlanych zadań  inwestycyjnych oraz spółkom celowym utworzonym przez takie podmioty.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego związanego z:
•  budową/rozbudową/nadbudową, dokończeniem budowy nieruchomości mieszkalnych,
•  zakupem i adaptacją lub remontem nieruchomości mieszkalnych, które będą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali w celu uzyskania przychodu,

Przedmiotem kredytowania mogą być nieruchomości mieszkalne tj. budynki wielorodzinne mieszkaniowe, osiedla budynków wielorodzinnych, budynki apartamentowe
i rezydencje oraz osiedla domów jednorodzinnych i segmentów  (w tym budowa garaży podziemnych i/lub nadziemnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną), w których mogą znajdować się powierzchnie komercyjne tj. usługowe, handlowe, biurowe lub mieszane. Projekt może dotyczyć jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym  czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną.

Parametry kredytu

  • kredyt udzielany jest na okres do 5 lat
  • karencja w spłacie kapitału ustalana jest indywidualnie do każdego przedsięwzięcia
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji
  • dogodna oferta cenowa

Korzyści wynikające z kredytu:

Zapytaj o szczegóły