Kredyt "Czyste Powietrze"

 
 
head czyste powietrze

 

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju znajduje się na liście banków, które oferują kredyty w ramach Programu "Czyste Powietrze".


Pogram „Czyste Powietrze” to największy i najważniejszy w Polsce projekt służący skutecznej poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, wdrażany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma funduszami wojewódzkimi. Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację przewidziano dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

 Wśród celów ekologicznych, na które można uzyskać dotację znajdują się:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła,
 • zakup i instalacja nowego źródła ogrzewania (np. pompa ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny),
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła,
 • wymiana okien,
 • ocieplenie budynku
 • instalacja paneli fotowoltaicznych.

 Procedura ubiegania się o Kredyt Czyste Powietrze:

przebiega analogicznie jak w przypadku innych kredytów gotówkowych, z tą różnicą, że równolegle z badaniem zdolności kredytowej Klienta, bank przeprowadza weryfikację pod kątem spełnienia kryteriów skorzystania z programu. Wśród wymaganych dokumentów są m.in.:

 • odpis księgi wieczystej umożliwiający weryfikację danych dotyczących nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
 • oświadczenia współwłaścicieli/współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o dotację,
 • zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację (w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania).
Dodatkowym atutem jest to, spłata takiego kredytu zostanie w części pokryta z dotacji. Warunkiem jest przeznaczenie co najmniej 95 proc. kwoty kredytu na realizację przedsięwzięć określonych programem „Czyste Powietrze” (tzw. koszty kwalifikowane), a pozostałe 5 proc. – na koszty powiązane bezpośrednio z programem.

Proces złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze" krok po kroku:

 1. W oddziale Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju (bank przystąpił do programu „Czyste Powietrze"), złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Pracownik banku pomoże Ci wypełnić dokumenty.
 2. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Nasz bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
 3. Nasz bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
 4. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
 5. Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota kredytu 33.000 zł, okres kredytowania 96 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,20% w stosunku rocznym, prowizja 660,00 zł, opłata przygotowawcza 100 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 10,34%, koszt zabezpieczenia spłaty kredytu 15,00 zł, kwota odsetek do spłaty 13.756,79 zł., całkowity koszt kredytu 14.531,79 zł, całkowita kwota do zapłaty 47.531,79 zł.

Zapytaj o szczegóły