Karty

Posiadasz rachunek, ale do tej pory nie korzystałeś z kwniosek karta buttonarty płatniczej?

Zamów ją bez wychodzenia z domu, przekonaj się jaki
e to proste
i ciesz się nieograniczonym dostępem do swoich środkó
w!

 

 
Mastercard PayW  VISA-zblizeniowa  VISA-Classic-debit  kredytowa-VISA  VISA Junior

Karty Diners Club

karty diners mini

Karty Diners Club - najlepsze karty podczas podróży. 
Sprawdź pakiet unikalnych korzyści: więcej

Portal Kartowy Kartosfera

Kartosfera

Portal kartowy – www.kartosfera.pl to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.

W portalu kartowym Użytkownik może:

 • zmienić numeru telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego;
 • zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych;
 • zastrzec posiadane karty płatnicze;
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure;
 • aktywować posiadane karty płatnicze;
 • wyłączyć/ponownie   włączyć   funkcję   płatności zbliżeniowych  dla  posiadanych  kart  płatniczych  (o  ile karty posiadają funkcję zbliżeniową);
 • zmienić limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych;
 • przeglądać  listę  autoryzacji  wykonywanych  kartami kredytowymi;
 • przeglądać i pobierać miesięczne zestawienia transakcji dla kart kredytowych;
 • dokonać czasowej blokady /odblokować kartę płatniczą.

Do  korzystania  z  portalu  kartowego  konieczny  jest  dostęp  do  komputera  lub  innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe, np.:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome czy Safari. Przeglądarki muszą mieć włączone przyjmowanie plików cookies oraz obsługę javascript.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym „Kartosfera”, wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl.
Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania.

Pierwsze logowanie w portalu Kartosfera

Aktywacja karty w portalu kartosfera

Przewodnik użytkownika po Kartosferze

3D Secure

Twoje zakupy w Internecie są bezpieczne jak nigdy dotąd! Mając dowolną kartę do konta lub kartę kredytową wydaną dla osoby fizycznej możesz bezpiecznie i wygodnie płacić w Internecie na całym świecie! 

Czym jest 3D-secure?
3D-Secure to standard zabezpieczenia płatności kartami w sklepach internetowych poprzez bezpieczny protokół przyjęty przez organizacje płatnicze Visa International (Verified by Visa ) oraz MasterCard (MasterCard SecureCode). Umożliwia on dokonywanie zakupów w sklepach internetowych kartą płatniczą z dodatkową autoryzacją tych transakcji przy użyciu mechanizmów autoryzacyjnych usług bankowości elektronicznej.

Atuty usługi 3D-Secure:

 • Dodatkowe bezpieczeństwo – użytkownik identyfikowany jest nie tylko na podstawie numeru karty, daty jej ważności i wartości kontrolnej CVV2/CVC2, ale także smsKodu oraz ustalonego przez siebie na Kartosferze kodu PIN,
 • Bezpłatne zabezpieczenie - usługa 3D-Secure to dodatkowe bezpieczeństwo Twoich płatności bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jak aktywować usługi 3D-Secure?
Zabezpieczenie to można aktywować po zarejestrowaniu się na stronie portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl) lub poprzez infolinię Banku BPS S.A. +48 86 215 50 00

Ustaw kod PIN dla usługi 3D Secure

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w naszym Banku oraz całej Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

Aby dokonywać płatności kartą w Internecie ustaw kod PIN dla usługi 3D Secure.

Realizacja wymogu silnego uwierzytelniania polega na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Poniżej zamieszczona została krótka instrukcja pokazującą jak nadać kod PIN w portalu KartoSFERA.

Zaloguj się do portalu KartoSFERA i przejdź do zakładki 3D Secure.

Uwierzytelnianie transakcji internetowych (usługa 3D Secure):

Nadanie kodu PIN do transakcji internetowych w portalu KartoSfera

Uwierzytelnianie transakcji przy użyciu dwuskładnikowej usługi 3DS w Grupie BPS

 

Limity kartowe:

Jednocześnie informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2018r. zostało wdrożone dodatkowe zabezpieczenie transakcji zbliżeniowych w formie limitu kumulatywnego. Limit ten ogranicza wykonywanie transakcji zbliżeniowych bez PIN [30 zł-Visa oraz 50 zł-MasterCard] poprzez zliczanie ich wartości i uniemożliwienie realizacji kolejnej transakcji bez wcześniejszej weryfikacji kodem PIN gdy wartość transakcji bez autoryzacji przekroczy 200 zł. Wtedy Klient otrzyma odmowę wykonania transakcji bez autoryzacji i powinien włożyć kartę do czytnika terminala, wprowadzić kod PIN i transakcja zostanie wykonana. Każde zrealizowanie transakcji z PIN powoduje wyzerowanie licznika sumy transakcji i rozpoczęcie zliczania sumy 200 zł od nowa. Limit kumulatywny jest zliczany od restartu do restartu niezależnie od odstępów czasowych pomiędzy płatnościami. Nie jest to limit dzienny ani miesięczny.

Od marca 2020 roku w Polsce z powodu pandemii COVID-19 limit transakcji zbliżeniowych zarówno dla kart Visa jak i MasterCard został podwyższony do kwoty 100,00 zł. bez konieczności podawania PIN-u. 

Limity będą ustawione dla wszystkich kart zbliżeniowych automatycznie.

Posiadacze kart płatniczych i kredytowych w łatwy sposób mogą nimi zarządzać poprzez portal www.kartosfera.pl – możliwość zmiany hasła, zablokowania karty, zabezpieczenie 3D Secure służące do identyfikacji Posiadacza  karty i akceptacji jego dyspozycji płatniczej przez Internet. Usługa niezależna od dostępu do bankowości internetowej.

W przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta rachunku, Bank przesyła Kredytobiorcy/Użytkownikowi karty wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Kredytobiorcę/Użytkownika karty w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana jest w odniesieniu do każdej Karty wydanej do rachunku karty.

 

Lista bezpłatnych bankomatów

 ZASTRZEGANIE KART : (+48) 828 828 828


Zapytaj o szczegóły