Nieruchomość gruntowa Wola Więcławska gm. Michałowice

WOLA WIĘCŁAWSKA, gm. MICHAŁOWICE 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Cena ofertowa netto 7.000.000 zł netto.

Do negocjacji.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Woli Więcławskiej, w odległości ok. 15 km od centrum Krakowa, na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, przy drodze krajowej nr 7 relacji Kraków – Kielce – Warszawa. 

W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się nieruchomości niezabudowane oraz nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, aktualnie w większości użytkowana rolniczo, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, drogi wewnętrzne oraz publiczne. Łączna powierzchnia gruntu: 50.169 m2 .
Poszczególne działki posiadają kształt regularny, na nieruchomości wytyczone zostały drogi wewnętrzne. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia terenu. Równolegle do drogi krajowej nr 7 przebiega linia napowietrzna energetyczna i teletechniczna oraz gazociąg i wodociąg.  W gminie Michałowice brak jest sieci kanalizacji komunalnej.

Telefon kontaktowy: 787 06 08 06

Pełne ogłoszenie