Misja Banku

Mocny związek Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju ze środowiskiem lokalnym był podstawą do zdefiniowania misji Banku:

„LOKALNY PIENIĄDZ NA ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Misja ta zakłada budowanie trwałych relacji z Klientami i Udziałowcami poprzez świadczenie wysokiej jakości usług finansowych i doradczych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych. Tak zdefiniowana misja określa fundamentalny powód istnienia Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju i w zasadniczy sposób odróżnia go od innych instytucji bankowych.

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju opiera swoją działalność na doskonałej znajomości lokalnego Klienta oraz społeczności, budując relacje z Klientami na wzajemnym zaufaniu nieprzerwanie od 1897 roku. Właścicielami jastrzębskiego Banku są członkowie – udziałowcy z terenu województwa śląskiego. Działalność bankowa prowadzona jest również na tym obszarze. Dobranej strategii i misji Banku obcy jest transfer wolnych środków pieniężnych poza obszar działania. Stanowi to gwarancję reinwestowania lokalnych pieniędzy w lokalną gospodarkę,