Kontakt

Bank Spółdzielczy
w Jastrzębiu Zdroju
 • telefon 32 476 30 67
 • fax 32 476 10 32
 • e-mail:

NIP: 633-000-48-20
REGON: 000496981
KRS: 0000100602
BDO: 000427049

Kod SWIFT Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.: POLUPLPR


Sprawdź stan swojego konta:

BSJastrzebieTV

 • Sekretariat

  • Biuro Obsługi Rady Nadzorczej i Zarządu
   • 32 476 30 67 wew. 156
    telefon
    bezpośrednio: 32 478 90 50
  • Doradca Prezesa, Koordynator Spraw Organizacyjnych oraz Obsługi Rady Nadzorczej i Zarządu
   • 32/ 476 30 67 wew. 185
    e-mail
    ;
 • Lokaty / Rachunki

  • Kierownik ds. Obsługi i Administracji Rachunków Bankowych
   • 32 476 30 67 wew. 140
  • Zastępca Kierownika ds. obsługi i administracji rachunków bankowych
   • 32 476 30 67 wew. 192
  • Rachunki bieżące i lokaty
   • 32 476 30 67 wew. 117, 136, 151
 • Obsługa i doradztwo klientów kredytowych

  • Kierownik kredytów ds. obsługi klienta instytucjonalnego
   telefon
   32/ 476 30 67 wew. 139
  • Kierownik kredytów ds. obsługi klienta detalicznego
   telefon
   32/ 476 30 67 wew.193
  • Kredyty Konsumpcyjne
   telefon
   32/ 476 30 67 wew. 134, 176 lub 516 200 945
   • Edyta Wójcik
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 134, lub 506 547 218
   • Bartosz Kiełkowski
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 176, lub 516 200 945
  • Zespół ds. obsługi klienta instytucjonalnego
   telefon
   32 476 30 67 wew. 124, 177
   • Damian Szymanek
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 124 lub 506 547 291
   • Bogusława Bieniek
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 177, lub 506 547 258
   • Aleksandra Drobek
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 177 lub 668 040 100
   • Jakub Stefański
    telefon
    32/ 476 30 67 wew. 124, lub 668 040 124
 • Windykacja

  • Kierownik ds. Windykacji
   telefon
   32 476 30 67 wew. 160
  • Specjaliści ds. windykacji
   telefon
   32/ 476 30 67 wew. 125, 179, 144
 • Informatycy

  • Zespół Teleinformatyki
   • Informacja od 8:00 do 19:00 (pn-pt)
    telefon
    32 476 30 67 wew. 115
 • Pozostałe

  • Kierownik Oddziałów i Punktów Kasowych/ Obszar A
   • 32 476 30 67 wew. 164
  • Kierownik Oddziałów i Punktów Kasowych/Obszar B
   • 32 476 30 67 wew. 132
  • Monitoring Sytuacji Ekonomiczno-Finansowej MSP
   telefon
   32 476 30 67 wew. 141
  • Dział PR i Marketingu
   telefon
   32 476 30 67 wew. 118
  • Księgowość
   • 32 476 30 67 wew. 122
  • Specjalista ds.Kontroli transakcji finansowych, sądowych i aministracyjnych, zajęć rachunków bankowych
   • 32 476 30 67 wew.121
  • Specjalista ds.Ochrony Technicznej, oraz Koordynacji Funkcjonowania Zaplecza Gospodarczego
   • 32 476 30 67 wew. 119