Historia Banku

historia 1Korzenie Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju mają swój początek w Skrzyszowie, gdzie w 1897 roku powstała Kasa Oszczędności i Kredytów. W dniu dzisiejszym Skrzyszów należy administracyjnie do gminy Godów i bezpośrednio sąsiaduje z miastem Jastrzębie-Zdrój. W momencie powstania Kasy, Skrzyszów znajdował się pod zaborem pruskim. W tym samym czasie w pobliżu Skrzyszowa rozwijało się utworzone w 1861 r. uzdrowisko Bad Konigsdorff-Jastrzemb, które w tym czasie dołączyło do elitarnego grona najlepszych kurortów w Europie.
W latach do uzyskania przez Polskę niepodległości Kasa działała pod nazwą Spar – und Darlehnskasse Skrzischow, co należy tłumaczyć przynależnością tego terenu do zaboru pruskiego. Poza działalnością związaną z przyjmowaniem wkładów i udzielaniem pożyczek, Kasa prowadziła także działalność handlową, zaopatrując chłopów m.in. w nawozy sztuczne czy maszyny rolnicze.
W okresie międzywojennym Skrzyszów miał charakter czysto rolniczy. W latach 1923-1926 gospodarka znalazła się w depresji ekonomicznej. Po ponownym ożywieniu w latach 1927-1929, w następnej dekadzie znów nastąpił kryzys gospodarczy. Kasa działała wówczas na zasadach Banku Raiffeisena pod nazwą Kasy Oszczędności i Pożyczek w Skrzyszowie i była pod względem obrotów jedną z największych kas na ziemi rybnicko-wodzisławskiej. Według danych na rok 1935 Kasa posiadała 176 członków. Żeby prowadzić działalność kredytową, Kasa zaciągała kredyty w Banku Ludowym w Raciborzu.
Do 1939 roku Kasa była członkiem Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo Gospodarczych Rzeczpospolitej Polskiej. Pod koniec okresu XX-lecia międzywojennego w kraju funkcjonowało ponad 5,5 tys. spółdzielni sektora finansowego posiadających 1,5 mln członków .
Najazd hitlerowski i okupacja kraju nie położyły kresu działalności Kasy Oszczędności i Pożyczek.

Bank w pierwszym stuleciu swojej działalności
Rozwój Banku w drugim stuleciu działalności