Formularze

Wnioski online

Wniosek kredytowy 
Wniosek o otwarcie konta wraz z usługami pomocniczymi (wydanie karty, BS SMS, bankowość internetowa) 

Wnioski

Kredyt na działalność gospodarczą

Inne kredyty

Wniosek o kredyt mieszkaniowy
Wniosek o kredyt hipoteczny
Limit/debet w ROR
Zaświadczenie o zatrudnieniu

Centrum Usług Internetowych

Wniosek o świadczenie usług za pośrednictwem CUI dla klientów korporacyjnych
Wniosek o świadczenie usług za pośrednictwem CUI
Wniosek o uruchomienie usługi BS SMS
Wniosek o odblokowanie tokena
Wniosek o uruchomienie wyciągów e-mail

Karty

Wniosek o wydanie karty Business - klienci instytucjonalni [pdf, 173KB]
Wniosek o wydanie karty Visa Business Credit

Karty kredytowe

Wniosek o wydanie karty kredytowej dla klientów indywidualnych
Wniosek o wydanie karty kredytowej dla klientów instytucjonalnych

Udziały członkowskie

Deklaracja udziałów członkowskich - osoba fizyczna
Deklaracja udziałów członkowskich - osoba prawna
Deklaracja kolejnych udziałów - osoba fizyczna
Deklaracja kolejnych udziałów - osoba prawna

Obrót dewizowy

Druk przelewu zagranicznego

Tabele

Tabela oprocentowania depozytów
Tabela oprocentowania kredytów
Tabela opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych
Tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych


Informacje

Regulamin

Regulamin Kredytowania Klientów Instytucjonalnych
Regulamin Kredytowania Klientów Indywidualnych
Regulamin Kart Kredytowych Klientów Instytucjonalnych
Regulamin Kart Kredytowych Klientów Indywidualnych

Rachunki Bankowe

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych Klienci indywidualni

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych Klienci instytucjonalni

Centralna Informacja Bankowa
Centralna informacja o rachunkach uśpionych
Załącznik nr. 8
Załącznik nr. 9
Informacja dla Klientów Banku

BFG - Arkusz Informacyjny dla Deponentów
Informacje dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Informacja o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art 56 Ustawy Prawo bankowe

Oświadczenia FATCA

FATCA klienci indywidualni
FATCA klienci instytucjonalni

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące zapisu na wypadek śmierci

Euro-FATCA
Inne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.